تيغه كركره فوم دار تايسيز

pu-roller-shutter2

Image 1 of 2

كركره هاي فومدار تايسيز با استفاده از پيشرفته ترين دستگاه هاي رول فرمينگ و نيز رعايت اصول فني و مهندسي در ساختار تيغه ها توليد و ارايه ميگردد

از مزاياي اصلي كركره هاي فوم دار عايق بودن در برابر حرارت و صدا ميباشد

رعايت اصول مهندسي در توليد كركره هاي فومدار تايسيز باعث توليد محصول باكيفيت به همراه با استاندارد هاي روز دنيا گرديده كه اين امر افزايش عمر محصول و كاركرد بهينه ان را به دنبال دارد